Xasanov Xislat Po'latovich

Axborot xavfsizligi va kriptologiya bo‘yicha direktorning birinchi o‘rinbosari

Muhitdinov Aziz Hakimovich

AKTni rivojlantirish va joriy etish bo‘yicha direktorning birinchi o‘rinbosari