Радиочастота спектри, радиоэлектрон воситалар ва электромагнит мослашувга оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати

Луғат классик тушунчалар ва уларнинг изоҳларини ҳамда замонавий радиотехнологияда қўлланиладиган тушунчаларни ўз ичига олади. Луғат алифбо тартибида жойлаштирилган алоҳида луғат мақолалари кўринишида тузилган ва учта йўналиш: радиочастота спектри, радиоэлектрон воситалар  ва электромагнит мослашувга оид рус ва ўзбек тилларидаги атамалар ва уларнинг таърифлари (изоҳлари) ни ўз ичига олади. Атамалар рус алифбоси тартибида жойлаштирилган. 
Луғатнинг асосини Халқаро электралоқа иттифоқи (ХЭИ) радиоалоқа регламентида, ХЭИ-Р радиоалоқа сектори тавсияларида, Ўзбекистон стандартларида ва илмий мақолаларда  ифодаланган атама ва таърифлар ташкил этади. Луғат таркибига  юқорида тилга олинган йўналишлар бўйича, шунингдек, электродинамика асосларига ва радиотўлқинларнинг тарқалиш қонуниятлари тавсифига тааллуқли  радиоалоқада қўлланиладиган 1300 га яқин атама киритилган. Турли кўринишдаги электромагнит халақитлар, радиопеленгация, турли мобил радиохизматларнинг ишлаши ва хусусан, яқин навигация радиотехника воситалари билан боғлиқ атама ва таърифларга алоҳида эътибор берилган.
Луғатда катталиклар бирликлари Халқаро бирликлар тизими (СИ) га мувофиқ берилган.
Луғат  таркибига унда учрайдиган қисқартмалар рўйхати, фойдаланилган манбалар рўйхати ҳамда рус, ўзбек (лотин ҳамда кирилл алифбоси) ва инглиз тилларидаги атамаларнинг алифбо кўрсаткичи киритилган.
Луғат радиоалоқа мутахассисларига РЧС дан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ вазифаларни ҳал этишда ва мавжуд электромагнит вазиятда РЭВ дан фойдаланишда қўллаш учун тавсия этилади.
«UNICON.UZ» ДУК директори А.Файзуллаевнинг умумий таҳрири остида.
Луғат  техника фанлари номзоди, доцент С.Ган томонидан тузилди, А.Нигманов, Ё.Аҳмедова,  Ш.Тўлаганов, М.Хожиевалар томонидан таржима ва таҳрир қилинди. Компьютер ишлари: М.Саидалиева, Ж.Назирханов. Тақризчи: техника фанлари номзоди, доцент М.Зупаров. Тошкент-2011й.