Ҳисоблаш техникасига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати

Луғатга компьютер техникаси ва информатика бўйича кенг маълум бўлган халқаро ташкилотлар ва стандартларнинг тўлиқ номлари ва қисқартмалари киритилган.
 Мазкур луғат 1600 тага яқин  атама ва тушунчаларни ичига олади. Луғатда рус ва ўзбек тилларидаги атамалар ва таърифлар ҳамда шу атамаларнинг инглиз тилидаги муқобиллари келтирилган.
«UNICON.UZ» ДУК директории А.Файзуллаевнинг умумий таҳрири остида.
Тузувчи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг академиги Т.Ф.Бекмуродов
Таржима ва таҳрир ишлари: А.Нигманов, Ё.Аҳмедова,  Ш.Тўлаганов. Компьютер ишлари: Адашева Ш. Саидалиева М.