«Коммутация тизимларига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати»

Луғат алифбо тартибида жойлаштирилган, қуйидаги  йўналишлар бўйича тегишли таърифлари бўлган 600 дан ортиқ атамани ўз ичига олади: 
-асосий тушунча;
-телекоммуникациялар тармоқлари;
-телекоммуникаялар тармоқларининг четки (телефон) қурилмалари;
-комммутацион (телефон) ускуна;
-коммутация майдони ускунаси;
-коммутацион асбоблар.
Луғат алоқа ва ахборотлаштириш соҳасидаги мутахассислар, илмий ходимлар, таржимонлар, ўқитувчилар, талаба ва аспирантлар учун мўлжалланган.
«UNICON.UZ» ДУК  директори, техника фанлари номзоди М.Махмудовнинг умумий таҳрири остида
Тузувчи: А. Мирхабибов. 
Таржима ва таҳрир ишлари: З.Гиясов, Ё. Ахмедова, Ш.Тулаганов.
Компьютерда терувчи: К.Юсупова, Д.Комилов. 
Тақризчилар: техника фанлари номзоди, доцент  А.Эшмуродов ва техника фанлари номзоди, доцент А.Гултўраев. 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси «Фан» нашриёти, 2010 й.