Оптоэлектроникага оид рус-узбек изохли луғат

А.Файзуллаевнинг умумий таҳрири остида. Луғат техника фанлари доктори, профессор М.Мухитдинов томонидан тузилди, А.Нигманов, Ё.Аҳмедова, Ш.Тўлагановлар томонидан таржима ва таҳрир қилинди.

Компьютер ишлари: Ш.Адашева, К.Юсупова Тақризчи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги, физика-математика фанлари доктори, профессор Р.Мўминов