Радиотўлқинларнинг тарқалиши ва антенна-фидер қурилмаларига оид атамаларнинг инглизча-русча-ўзбекча қисқача луғати 2-қисм

Тавсия қилинаётган «Радиотўлқинларнинг тарқалиши ва антенна-фидер қурилмаларига оид атамаларнинг инглизча-русча-ўзбекча қисқача луғати» шу мақсад учун хизмат қилади. Луғат антенна, тўлқинўтказгич ва квазиоптика қурилмалари бўйича, радиотўлқинларнинг турли муҳитларда, ўта юқори частоталар техникасида тарқалишининг назарияси ва амалиёти бўйича 12320 га яқин атамаларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, луғатга электродинамика бўйича атамалар ҳам киритилган.Луғат антенна-тўлқинўтказгич техникаси масалалари билан шуғулланувчи илмий ходимлар, муҳандислар, таржимонлар, ўқитувчилар ва талабаларга мўлжалланган. Луғат техника фанлари номзоди, доцент Д.Н.Ликонцев томонидан тузилди,
Ё.Н.Ахмедова, М.Ф.Хаджиева томонидан таржима ва таҳрир қилинди.
Компьютер ишлари: М.Ф.Хаджиева
Тақризчилар: техника фанлари номзоди, доцент Х.С.Соатов, ТАТУ «Телерадиоэшиттириш тизимлари» кафедрасининг катта ўқитувчилари У.Х.Арипова, А.Ш.Шахобиддинов