«Симсиз фойдаланиш тизимларига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати»

Луғат алифбо тартибида жойлаштирилган 400 дан ортиқ атамаларни ўз ичига олади. Луғат алоқа ва ахборотлаштириш соҳасидаги мутахассислар, илмий ходимлар, таржимонлар, ўқитувчилар, талаба ва аспирантлар учун мўлжалланган.
«UNICON.UZ» ДУК  директори, техника фанлари номзоди М.Махмудовнинг умумий таҳрири остида
Тузувчи: А.Нигманов.
Таржима ва таҳрир ишлари: А.Файзуллаев, Ё.Ахмедова, Ш.Тулаганов
Компьютерда терувчи: К.Юсупова, Д. Комилов. 
Тақризчи: техника фанлари номзоди, доцент Д.Ликонцев
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси «Фан» нашриёти, 2010 й.